Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд цахим хэлбэрээр оролцох заавар

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохын тулд эрдэмтэн судлаачид дараах зааврын дагуу оролцоно уу.

Zoom програмын заавар

  • © All rights reserved